Disclaimer

Contactez-nous si vous voudriez recevoir notre disclaimer en français.

Disclaimer

  • Het Witte Paard Hotels & Events behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te kunnen worden gesteld voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidclaims inzake schade veroorzaakt door het gebruik van eender welke verstrekte informatie, inclusief onvolledige of onjuiste informatie, zullen bijgevolg worden verworpen.
  • Elk aanbod is niet-bindend en zonder verplichting. Gedeeltes van de pagina’s of de volledige publicatie, inclusief alle aanbiedingen en alle informatie, kunnen gedeeltelijk of compleet gewijzigd worden door Het Witte Paard Hotels & Events zonder aparte aankondiging.
  • Het Witte Paard Hotels & Events is niet verantwoordelijk voor wat voor inhoud dan ook waarnaar gelinkt of verwezen wordt op deze pagina’s.
  • Het Witte Paard Hotels & Events is niet verantwoordelijk voor eender welke posts of berichten die gepubliceerd worden door de gebruikers van discussieplatforms of guestbooks die op de websites voorzien zijn of die aan Het Witte Paard Hotels & Events gelinkt kunnen worden.
  • Het Witte Paard Hotels & Events heeft de intentie om geen met copyright bezwaard materiaal te gebruiken voor deze publicatie. In het geval van een onmogelijkheid ter zake zal Het Witte Paard Hotels & Events het copyright van het respectievelijke voorwerp vermelden. Copyright berust op eender welk door Het Witte Paard Hotels & Events gecreëerd materiaal. Het dupliceren of gebruiken van grafische voorstellingen, geluid of tekst in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan, tenzij hiervoor het akkoord is gegeven door Het Witte Paard Hotels & Events.
  • Als gedeeltes of individuele formuleringen van deze tekst niet wettelijk of niet correct zijn, dan heeft dat geen enkele invloed op de inhoud of de geldigheid van de andere gedeeltes

Laatste update 23 maart 2018